MOLEHAND Solutions - Nagyvállalati megoldások mindenkinek

 
Nyomtat  
By Halász István on 2013. 01. 28. 18:30

Info

Érvénytelen a cím

A legvalószínűbb okok:

  • Lehet, hogy hibásan írta be a címet.
  • Ha hivatkozásra kattintott, előfordulhat, hogy a hivatkozás már elavult volt.

Lehetséges lépések:

Írja be újra a címet.

Visszatérés az előző oldalra.

 

Gyakori a Microsoft által készített programok esetén (Internet Explorer, Súgó megjelenítő), hogy a speciális karaktert tartalmazó elérési út esetén hibára futnak (pl. #,!, stb.).

Ezért ha a fenti hibaüzenetet kapjuk a mentett weblap megjelenítésekor, ill. duplaklikkel meg sem tudjuk nyitni, akkor érdemes az elérési utat ellenőrizni ebből a szempontból.

By Halász István on 2013. 01. 28. 17:50

Ha a Process Explorerben azt látjuk, hogy a System processnek nagy a CPU használata, akkor valószínűleg valamely driverünk hibás. Az Xperf használatával kideríthetjük, hogy melyik ez a driver, és így továbbléphetünk a hibaelhárításban. Azért fogalmaztam így, mert sajnos nem olyan egyszerű a helyzet, mint az 1x1. Esetemben a hálókártya driver indított brutálsok rendszerhívást, de mint kiderült nem konkrétan az volt a hibás, hanem a T-Mobile w'n'w stick drivere akadt össze vele, így azt kellett lecserélni az üdvösséghez.

A beüzemeléshez bemásolom ezt a mozilla.org-os leírást:

Xperf is part of the Microsoft Windows Performance Toolkit, and has functionality similar to that of Shark, oprofile, and (for some things) dtrace/Instruments.  For stack walking, Windows Vista or higher is required; I haven't tested it at all on XP.

This page applies to xperf version 4.8.7701 or newer.  To see your xperf version, either run 'xperf' on a command line with no arguments, or start 'xperfview' and look at Help -> About Performance Analyzer.  (Note that it's not the first version number in the About window; that's the Windows version.)

If you have an older version, you will experience bugs, especially around symbol loading for local builds. 

Installation

For all versions, the tools are part of the latest Windows 7 SDK (SDK Version 7.1).  Use the web installer to install at least the "Win32 Development Tools".  Once the SDK installed, execute either wpt_x86.msi or wpt_x64.msi in the Redist/Windows Performance Toolkit folder of the SDK's install location (typically Program Files/Microsoft SDKs/Windows/v7.1/Redist/Windows Performance Toolkit) to actually install the Windows Performance Toolkit tools.

It might already be installed by the windows SDK. Check if C:\Program Files\Microsoft Windows Performance Toolkit already exists.
For 64-bit Windows 7 or Vista, you'll need to do a registry tweak and then restart to enable stack walking:

REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" -v DisablePagingExecutive -d 0x1 -t REG_DWORD -f

Symbol Server Setup

With the latest versions of the Windows Performance Toolkit, you can modify the symbol path directly from within the program via the Trace menu.  Just make sure you set the symbol paths before enabling "Load Symbols" and before opening a summary view. You can also modify the _NT_SYMBOL_PATH and _NT_SYMCACHE_PATHenvironment variables to make these changes permanent. 

The standard symbol path that includes both Mozilla's and Microsoft's symbol server configuration is as follows:

_NT_SYMCACHE_PATH: C:\symbols
_NT_SYMBOL_PATH: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols;srv*c:\symbols*http://symbols.mozilla.org/firefox/

To add symbols from your own builds, add C:\path\to\objdir\dist\bin to _NT_SYMBOL_PATH.  As with all Windows paths, the symbol path uses semicolons (;) as separators.

Make sure you select the Trace -> Load Symbols menu option in the Windows Performance Analyzer (xperfview).

There seems to be a bug in xperf and symbols; it is very sensitive to when the symbol path is edited.  If you change it within the program, you'll have to close all summary tables and reopen them for it to pick up the new symbol path data.
You'll have to agree to a EULA for the Microsoft symbols -- if you're not prompted for this, then something isn't configured right in your symbol path.  (Again, make sure that the directories exist; if they don't, it's a silent error.)

Quick Start

All these tools will live, by default, in C:\Program Files\Microsoft Windows Performance Toolkit.  Either run these commands from there, or add the directory to your path. You will need to use an elevated command prompt to start or stop profiling.

Start recording data:

xperf -on latency -stackwalk profile

"Latency" is a special provider name that turns on a few predefined kernel providers; run "xperf -providers k" to view a full list of providers and groups.  You can combine providers, e.g. "xperf -on DiagEasy+FILE_IO".  "-stackwalk profile" tells xperf to capture a stack for each PROFILE event; you could also do "-stackwalk profile+file_io" to capture a stack on each cpu profile tick and each file io completion event.

Stop:

xperf -d out.etl

View:

xperfview out.etl

The MSDN "Quickstart" page goes over this in more detail, as well as has good explanations of how to use xperfview.  I'm not going to repeat it here, because I'd be using essentially the same screenshots, so go look there.

The 'stack' view will give results similar to shark.

Heap Profiling

xperf has good tools for heap allocation profiling, but they have one major limitation: you can't build with jemalloc and get heap events generated.  The stock windows CRT allocator is horrible about fragmentation, and causes memory usage to rise drastically even if only a small fraction of that memory is in use.  However, even despite this, it's a useful way to track allocations/deallocations.

Capturing Heap Data

The "-heap" option is used to set up heap tracing.  Firefox generates lots of events, so you may want to play with the BufferSize/MinBuffers/MaxBuffers options as well to ensure that you don't get dropped events.  Also, when recording the stack, I've found that a heap trace is often missing module information (I believe this is a bug in xperf).  It's possible to get around that by doing a simultaneous capture of non-heap data.

To start a trace session, launching a new Firefox instance:

xperf -on base
xperf -start heapsession -heap -PidNewProcess "./firefox.exe -P test -no-remote" -stackwalk HeapAlloc+HeapRealloc -BufferSize 512 -MinBuffers 128 -MaxBuffers 512

To stop a session and merge the resulting files:

xperf -stop heapsession -d heap.etl
xperf -d main.etl
xperf -merge main.etl heap.etl result.etl

"result.etl" will contain your merged data; you can delete main.etl and heap.etl.  Note that it's possible to capture even more data for the non-heap profile; for example, you might want to be able to correlate heap events with performance data, so you can do "xperf -on base -stackwalk profile".

In the viewer, when summary data is viewed for heap events (Heap Allocations Outstanding, etc. all lead to the same summary graphs), 3 types of allocations are listed -- AIFI , AIFO, AOFI.  This is shorthand for "Allocated Inside, Freed Inside", "Allocated Inside, Freed Outside", "Allocated Outside, Freed Inside".  These refer to the time range that was selected for the summary graph; for example, something that's in the AOFI category was allocated before the start of the selected time range, but the free event happened inside.

Tips

  • In the summary views, the yellow bar can be dragged left and right to change the grouping -- for example, drag it to the left of the Module column to have grouping happen only by process (stuff that's to the left), so that you get symbols in order of weight, regardless of what module they're in.
  • Dragging the columns around will change grouping in various ways; experiment to get the data that you're looking for.  Also experiment with turning columns on and off; removing a column will allow data to be aggregated without considering that column's contributions.
  • Disabling all but one core will make the numbers add up to 100%. This can be done by running 'msconfig' and going to Advance Options from the "Boot" tab.

Building Firefox

To get good data from a Firefox build it is important to build with the following options in your mozconfig.

export CFLAGS="-Oy-"
export CXXFLAGS="-Oy-"

This disables frame-pointer optimization which lets xperf do a much better job unwinding the stack.  Traces can be captured fine without this option (for example, from nightlies), but the stack information will not be useful.

ac_add_options --enable-debug-symbols

This gives us symbols.

For More Information

Microsoft's documentation for xperf is pretty good; there is a lot of depth to this tool, and you should look there for more details.

Ezután a használat mikéntjéről ezt a leírást olvassuk el. (Elérhetetlenné válás esetére csatolva.)

 

By Szeifert Gergő on 2013. 01. 08. 13:54

Nagyvállalati környezetben előforul, hogy a felhasználók profil méretét, pontosabban a profiljában található adatok méretét korlátozzák.

Bosszantó lehet, hogy az összes felhasználó a gépen állandóan mindent letölt az internetről, majd, hogy folyton kevés a hely a merevlemezen.

A Windows-ban egyszerűen megoldható, hogy a gép felhasználói egy előre megadott lemezméretnél ne használhassanak többet (csak azokban a verziókban, melyben a Csoportházirend-szerkesztő elérhető).

Futtassuk az alábbi parancsot: gpedit.msc

Felhasználó konfigurációja (User Configuration) » Felügyeleti sablonok (Administrative Templates) » Rendszer (System) » Felhasználói profilok (User Profiles)

A jobb oldalon kattintsunk duplán a Profilméret korlátozása (Limit profile size) szövegre, és a megnyíló ablakban az Engedélyezés pontot választva korlátozhatjuk a felhasználók lemezhasználatát.

Engedélyezés után a következő beállítások adhatóak meg:

Egyéni üzenet: a lemezhasználat túllépése esetén az ide beírt szöveg jelenik meg a felhasználóknak a figyelmeztető ablakban

Maximális profilméret: a lemezhasználat maximális mérete

Beállításjegyzék-fájlok megjelenítése a fájlok listájában: ha pipát teszünk a jelölőnégyzetbe, akkor a regisztrációs adatbázis fájljai is beleszámítanak a profil méretébe

Felhasználó értesítése a profil tárolókapacitásának túllépése esetén: megjelenjen-e figyelmeztető ablak az első pontban megadott szöveggel, hogy túllépte a keretet

Felhasználó emlékeztetése X percenként: milyen időközönként jelenjen meg a figyelmeztető ablak

By Kiss Tamás on 2013. 01. 02. 14:53

Amennyiben nincs más eszközünk csak a paracssor arra hogy SSL certificate et generáljunk az alábbi link leírása alapján elkészíthetjük a req fájlt és a cer fájlt is.
 
Használt eszköz: certutil , certreq
 
 
 
Amennyiben pfx re van szükségünk úgy a certificate kiállító szerveren a certificates mmc-t megnyitva és kikeresve a Certificate Enrollment Requests tárolót megtaláljuk a privátkulccsal ellátott tanúsítványt, amit már pfx formátumban exportálhatunk.
 

 

Számítsa ki költségeit
  kalkulátorunkkal

tovább    

és nyerje meg
50 000 Ft értékű

ajándékunkat  

Akciós ajánlatunk

 Több szolgáltatót is volt szerencsém kipróbálni. Jelenleg minden projektünk a MOLEHAND-nél van elhelyezve, mert Ők nem csak egy szelet számítógépet adnak, hanem valódi szolgáltatást: Akármibe ütközök számíthatok a gyors és szakszerű reakcióra!